Ceník výkonů BSC a BSL

Fyzioterapie, TČM a ortopedie

Vstupní vyšetření
Fyzioterapie
Fyzioterapie + akupunktura
Manuální lymfodrenáž
Fyziojóga

Rázová vlna vč. fyzioterapie

Sonografie

Vstup TČM
Akupunktura

Vstup ortopedie
Vyšetření ortopedie
Ortopedie kontrola

1 300 Kč
1 000 Kč
1 100 Kč
1 000 - 1 200 Kč
900 Kč

1 600 Kč

400 Kč

1 300 Kč
700 Kč

1 300 Kč
1000 Kč
500 - 700 Kč

Sportovní medicína

Zátěžové EKG
Kineziologický rozbor

Nutriční program 1
Nutriční program 2
Nutriční program 3

1 800 Kč
600 Kč

1 600 Kč
3 000 Kč
od 5 000 Kč

Nejsme smluvní zařízení žádné pojišťovny, a proto nepřijímáme žádanky na rehabilitaci.

Váš termín lze zrušit nejpozději 24 hodin před plánovaný termínem. V opačném případě je účtován storno poplatek 500 Kč.