BSC_web-19.jpg

O Body Solution Clinic

Když chcete věci dělat jinak, měnit status quo a nechcete se ohlížet na ostatní, není jiné cesty, než jít s kůží na trh a vytvořit něco svého.

Tak vznikl i projekt Body Solution Clinic.

 

Snažíme se poskytovat našim klientům kompletní péči, která mimo špičkového zdravotnictví zahrnuje i lidský přístup, krásné prostředí

a pomoc od problémů přesahujících pohybový aparát.

Jsme otevřený  a progresivní tým profesionálů, který se snaží posouvat rehabilitaci o kousek dál, ať už kombinací s čínskou medicínou nebo novými zkušenostmi nabytými od kolegů z tuzemska i ze zahraničí.

MUDr. Karolína Velebová

rehabilitace

Karolína vystudovala v roce 2011 1.lékařskou fakultu UK v Praze  a poté nastoupila na Spinální jednotku v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech,

od roku 2014 pravidelně doprovází atletickou reprezentaci. V roce 2011 absolvovala 4-leté studium TČM na TČM Institutu v Praze

a má za sebou mnoho dalších kurzů a stáží včetně zahraničních. V roce 2016 odatestovala

v oboru rehabilitační lékařství a fyzikální medicína. Ráda se snaží najít individuální řešení každého problémů pomocí různých terapeutických kombinací. 

Mgr. Jan Šimon

fyzioterapie

Honza je absolventem magisterského oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vedené prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. Hlavním zaměřením fakulty je komplexní pohled na pacienta z hlediska vývojové kineziologie a její aplikace jak v rámci cvičení, tak manuálních technik myoskeletální medicíny u dětí a dospělých. V rámci studia měl možnost pracovat i s předními odborníky v oblasti respirační fyzioterapie, viscero-somatických vztahů a problematiky poruch vestibulárního aparátu a rovnováhy.  

Díky obsáhlé praktické výuce v klinickém prostředí Fakultní nemocnice v Motole může nabídnout komplexní pohled na Vaše obtíže. Ve své praxi vychází i z vlastních zkušeností aktivního sportovce.

Od roku 2017 je vedoucím fyzioterapeutem České florbalové reprezentace žen, která se pravidelně umisťuje na předních světových příčkách. 

Mgr. Josef Švec

fyzioterapie

Josef v roce 2009 absolvoval bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2013 pokračoval v magisterském studiu fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě.

 

Šest let pracoval v Badenu u Vídně na rehabilitační klinice Physikalisches Institut a pět let měl příležitost ambulantně pracovat s neurologickými a ortopedickými pacienty v Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Dva roky je fyzioterapeutem střelecké reprezentace Slovenska.

 

V terapii využívá holistický přístup, dynamickou neuromuskulární stabilizaci podle prof. Pavla Koláře, kineziotaping a manuální lymfodrenáž.

Aktuálně je posluchačem Institutu tradiční čínské medicíny.

Mgr. Tereza Řeháčková

fyzioterapie

Tereza vystudovala fyzioterapii na FTVS UK

a praxi postupně získala v nemocnicích

a na klinikách u nás i v zahraničí.

Kromě fyzioterapie se zajímá také o jógu, kterou spolu se zdravým pohybem ráda propojuje

s fyzioterapií.

Na práci ji baví to, co nás - když může ostatní vést či motivovat ke změně a pozorovat jejich malé i velké úspěchy. 

Mgr. Vojtěch Palouš

fyzioterapie

Vojta absolvoval bakalářské i magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK např. pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře a Doc. MUDr. Jiřího Radvanského. Jeho studium bylo zaměřeno jak na vývojovou kineziologii a její aplikaci při terapii poruch pohybového aparátu a při korekci pohybových stereotypů, tak i výuku patofyziologie a tělovýchovného lékařství.


V rámci terapie pracuje jednak s vnímáním pohybu a jeho korekce na podkladě dynamické neuromuskulární stabilizace, metod L. Mojžíšové nebo Dr. Klappa, nebo také využívá manuální mobilizační a neuromobilizační techniky.

 

Vojta mimo jiné reprezentuje Českou republiku v málo známém ultimate frisbee a během své profesní kariery měl příležitost pracovat s florbalisty tehdy superligového Kladna.

MUDr. Robert Jůzek

ortopedie

Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Ihned po studiu v roce 2013 nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce. V roce 2020 složil atestační zkoušku z oboru Ortopedie a traumatologie končetin.

V průběhu let, byl lékařem volejbalové reprezentace České republiky a lékařem fotbalové reprezentace žen České republiky.

 

Zúčastnil se mise v Jordánsku v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.

Bc. Anna Novotná

fyzioterapie

Anička absolvovala bakalářské i magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na fyzioterapii ji nejvíce baví možnost zapojit sportovní aktivitu do běžného života zdravých i nemocných lidí.


Ve své terapii nejvíce využívá  cvičení na podkladě dynamické neuromuskulární stabilizace dle profesora Pavla Koláře, pomůcky na uvolnění měkkých tkání - fazer a rockpods a manuální lymfodrenáž.