Analýza běžecké techniky v BSC

Běh patří mezi nejrozšířenější a zároveň nejdostupnější pohybové aktivity běžné populace. V podstatě stačí nazout tenisky, vyrazit do nejbližšího parku a zábava může začít. Co ale dělat v případě, že nám běh znepříjemňuje bolest, nebo dokonce způsobuje táhlé a nepříjemné zdravotní potíže? Dle definice je běh pohyb cyklicky se opakující, tudíž každý vzhledem k individuální biomechanice lidského těla neideálně provedený pohyb může vést k přetěžování a následnému poškozování kloubů, měkkých tkání a dalších tělesných struktur.

Na naší klinice se v ordinacích každý den potkáváme s profesionálními i hobby běžci. Běžně řešíme bolesti Achillových šlach, pat, plosek nohou, kolen, kyčlí a mnoha dalších tělesných segmentů způsobených neideálním zatížením. Příčina způsobující opakující se obtíže nemusí být na první pohled v ordinaci zřetelná. Spousta sportovců si během aktivních let vybuduje téměř dokonalé kompenzační mechanismy a jejich nedostatky se objevují až při zátěži. K usnadnění odhalování pro pouhé oko neviditelných nedostatků a pro lepší představu běžce nově využíváme na naší klinice video analýzu běžecké techniky. Tato analýza nám pomáhá odhalit příčinu poškozování těla a zároveň napomáhá při jejím odstraňování.

Na co se při takové video analýze zaměřujeme a jaké problémy nám pomáhá odhalit?  

Při analýze se zaměřujeme na postavení a práci horních končetin, na postavení pánve vůči dolní končetině a trupu, na postavení hlavy vůči ose ramen a na osu celé dolní končetiny.

K napřímení celé osy těla je zapotřebí správně aktivovat celou dolní končetinu a střed těla. 

V rámci naší analýzy věnujeme pozornost i efektivitě odrazu.

Správný odraz nám zajistí dostatek síly a energie na efektivní přenos dolní končetiny z odrazové do dopadové fáze kroku.


Pokud Vás již dlouho trápí opakující se bolesti pohybového aparátu vyskytující se v návaznosti na běhání, kontaktujte naší kliniku a nechte si poradit od našich zkušených fyzioterapeutů a zpracovat podobnou analýzu Vaší běžecké techniky.