Poznejte náš tým

Objednat se

Karolína vystudovala v roce 2011 1. lékařskou fakultu UK v Praze  a poté nastoupila na Spinální jednotku v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, od roku 2014 pravidelně doprovází atletickou reprezentaci. V roce 2011 absolvovala 4-leté studium TČM na TČM Institutu v Praze a má za sebou mnoho dalších kurzů a stáží včetně zahraničních. V roce 2016 odatestovala v oboru rehabilitační lékařství a fyzikální medicína. Ráda se snaží najít individuální řešení každého problému pomocí různých terapeutických kombinací.

MUDr. Karolína Velebová

Hlavní lékařka a zakladatelka BSC

Honza je absolventem magisterského oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vedené prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. Hlavním zaměřením fakulty je komplexní pohled na pacienta z hlediska vývojové kineziologie a její aplikace jak v rámci cvičení, tak manuálních technik myoskeletální medicíny u dětí a dospělých. Díky obsáhlé praktické výuce v klinickém prostředí Fakultní nemocnice v Motole může nabídnout komplexní pohled na Vaše obtíže. Ve své praxi vychází i z vlastních zkušeností aktivního sportovce.

Mgr. Jan Šimon

Hlavní fyzioterapeut

Jozef v roce 2009 absolvoval bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2013 pokračoval v magisterském studiu fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě. Šest let pracoval v Badenu u Vídně na rehabilitační klinice Physikalisches Institut a pět let měl příležitost ambulantně pracovat s neurologickými a ortopedickými pacienty v Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Jozef je taktéž absolventem Institutu tradiční čínské medicíny, které se aktivně věnuje i na naší klinice.

Mgr. Jozef Švec

Fyzioterapeut

Tereza vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a praxi postupně získala v nemocnicích a na klinikách u nás i v zahraničí.Kromě fyzioterapie se zajímá také o jógu, kterou spolu se zdravým pohybem ráda propojuje fyzioterapií. Na práci ji baví to, co nás - když může ostatní vést či motivovat ke změně a pozorovat jejich malé i velké úspěchy.

Mgr. Tereza Řeháčková

Fyzioterapeut

Vojta absolvoval bakalářské i magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK např. pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře a Doc. MUDr. Jiřího Radvanského. Jeho studium bylo zaměřeno jak na vývojovou kineziologii a její aplikaci při terapii poruch pohybového aparátu a při korekci pohybových stereotypů, tak i výuku patofyziologie a tělovýchovného lékařství.
V rámci terapie pracuje jednak s vnímáním pohybu a jeho korekce na podkladě dynamické neuromuskulární stabilizace, metod L. Mojžíšové nebo Dr. Klappa, nebo také využívá manuální mobilizační a neuromobilizační techniky.

Mgr. Vojtěch Palouš

Fyzioterapeut

Anička absolvovala bakalářské i magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na fyzioterapii ji nejvíce baví možnost zapojit sportovní aktivitu do běžného života zdravých i nemocných lidí.
Ve své terapii nejvíce využívá  cvičení na podkladě dynamické neuromuskulární stabilizace dle profesora Pavla Koláře, pomůcky na uvolnění měkkých tkání - fazer a rockpods a manuální lymfodrenáž.

Mgr. Anna Novotná

Fyzioterapeut

Magda vystudovala bakalářské i magisterské studium fyzioterapie na UK FTVS. Během školních praxí prošla mnoha zdravotnickými zařízeními od nemocnic až po rehabilitační ústav. Ve své praxi využívá prvky mobilizací, DNS, PNF a mnoha dalších fyzioterapeutických metod, které mi pomohou zbavit pacienta bolesti nebo ho před bolestí chránit. Magda mimo práci na klinice BSC též působí jako fyzioterapeut u ženské florbalové reprezentace.

Mgr. Magdalena Nováková

Fyzioterapeut

Veronika absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a v současnosti pokračuje magisterským studiem na FTVS UK. Ve své praxi ráda kombinuje různé techniky a metody, tak aby byla terapie co nejvíce přizpůsobena na míru klientovi. Nejčastěji využívá myofasciální techniky, mobilizace a cvičení na podkladě vývojové kineziologie.

Bc. Veronika Řehořová

Fyzioterapeut

Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Ihned po studiu v roce 2013 nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce. V roce 2020 složil atestační zkoušku z oboru ortopedie a traumatologie končetin.​V průběhu let byl lékařem volejbalové reprezentace České republiky a lékařem fotbalové reprezentace žen České republiky. Zúčastnil se mise v Jordánsku v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.

MUDr. Robert Jůzek

Ortoped

Tereza vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Zlíně a následně šla sbírat pracovní zkušenosti do Prahy. Jakožto odchovankyně zlínské atletiky, kde závodila na tratích 400 metrů a 400 metrů překážek, má velmi blízko ke sportu. Díky těmto zkušenostem se pro nás stala nepostradatelnou kolegyní v zátěžové laboratoři.

Tereza Kašpárková

Zdravotní sestra

Honza působí u nás na klinice jako nutriční specialista a poradce v oblasti sportovní výživy.
Je absolventem FTVS UK, diplmovaný trenér 1. třídy a držitel licence Nutriční poradce a sportovní dietolog.

Během své kariéry sbíral zkušenosti jako trenér juniorské tenisové reprezentace nebo jako diagnostik funkčních zátěžových testů.

Mgr. Jan Taussig

Nutriční specialista

Honza absolvoval svá studia na Karlově Univerzitě a Vysoké škole ekonomické v Praze, po nichž sbíral zkušenosti jako analytik v oblasti private equity a IT.

U nás na klinice se stará zejména o finanční a provozní stránku společnosti. Mezi tyto činnost spadá zejména oblast financí, marketingu a strategického rozvoje.

Ing. Jan Ján

Analytik a spoluzakladatel BSC

Iva vystudovala obor trenér atletiky 1. třídy na FTVS UK. Po ukončení studií působila v konzultační společnosti jako office manažerka a následně pracovala tři roky na sportovním oddělení Českého atletického svazu. Sportovní prostředí jí není cizí, v minulosti se sama aktivně věnovala atletice. Nyní se s ní můžete potkávat u nás v Body Solution, kde působí jako provozní ředitelka a zároveň má na starosti koordinaci zátěžových testů.

Mgr. Iva Poláčková

Provozní ředitelka