Poznejte náš tým

Objednat se

Karolína vystudovala v roce 2011 1. lékařskou fakultu UK v Praze  a poté nastoupila na Spinální jednotku v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, od roku 2014 pravidelně doprovází atletickou reprezentaci. V roce 2011 absolvovala 4-leté studium TČM na TČM Institutu v Praze a má za sebou mnoho dalších kurzů a stáží včetně zahraničních. V roce 2016 odatestovala v oboru rehabilitační lékařství a fyzikální medicína. Ráda se snaží najít individuální řešení každého problému pomocí různých terapeutických kombinací.

MUDr. Karolína Velebová

Hlavní lékařka a zakladatelka BSC

Honza je absolventem magisterského oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vedené prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. Hlavním zaměřením fakulty je komplexní pohled na pacienta z hlediska vývojové kineziologie a její aplikace jak v rámci cvičení, tak manuálních technik myoskeletální medicíny u dětí a dospělých. Díky obsáhlé praktické výuce v klinickém prostředí Fakultní nemocnice v Motole může nabídnout komplexní pohled na Vaše obtíže. Ve své praxi vychází i z vlastních zkušeností aktivního sportovce.

Mgr. Jan Šimon

Hlavní fyzioterapeut

Jozef v roce 2009 absolvoval bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2013 pokračoval v magisterském studiu fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě. Šest let pracoval v Badenu u Vídně na rehabilitační klinice Physikalisches Institut a pět let měl příležitost ambulantně pracovat s neurologickými a ortopedickými pacienty v Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Jozef je taktéž absolventem Institutu tradiční čínské medicíny, které se aktivně věnuje i na naší klinice.

Mgr. Jozef Švec

Fyzioterapeut

Tereza vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a praxi postupně získala v nemocnicích a na klinikách u nás i v zahraničí.Kromě fyzioterapie se zajímá také o jógu, kterou spolu se zdravým pohybem ráda propojuje fyzioterapií. Na práci ji baví to, co nás - když může ostatní vést či motivovat ke změně a pozorovat jejich malé i velké úspěchy.

Mgr. Tereza Řeháčková

Fyzioterapeut

Vojta absolvoval bakalářské i magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK např. pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře a Doc. MUDr. Jiřího Radvanského. Jeho studium bylo zaměřeno jak na vývojovou kineziologii a její aplikaci při terapii poruch pohybového aparátu a při korekci pohybových stereotypů, tak i výuku patofyziologie a tělovýchovného lékařství.
V rámci terapie pracuje jednak s vnímáním pohybu a jeho korekce na podkladě dynamické neuromuskulární stabilizace, metod L. Mojžíšové nebo Dr. Klappa, nebo také využívá manuální mobilizační a neuromobilizační techniky.

Mgr. Vojtěch Palouš

Fyzioterapeut

Markéta má vystudovaný bakalářský obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, nyní se ve své praxi věnuje především sportovní fyzioterapii. Sama aktivně sportuje, závodí v kickboxu a je členkou reprezentace Českého svazu Full-contactu. Za svůj dosavadní největší sportovní úspěch řadí 1. místo na mistrovství Evropy 2022.
Do terapie se snaží přenést poznatky a zkušenosti z tréninku a propojit tak sport a fyzioterapii dohromady, aby vše správně fungovalo.

Bc. Markéta Krejzlová

Fyzioterapeut

Magda vystudovala bakalářské i magisterské studium fyzioterapie na UK FTVS. Během školních praxí prošla mnoha zdravotnickými zařízeními od nemocnic až po rehabilitační ústav. Ve své praxi využívá prvky mobilizací, DNS, PNF a mnoha dalších fyzioterapeutických metod, které mi pomohou zbavit pacienta bolesti nebo ho před bolestí chránit. Magda mimo práci na klinice BSC též působí jako fyzioterapeut u ženské florbalové reprezentace.

Mgr. Magdalena Nováková

Fyzioterapeut

Veronika absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a v současnosti pokračuje magisterským studiem na FTVS UK. Ve své praxi ráda kombinuje různé techniky a metody, tak aby byla terapie co nejvíce přizpůsobena na míru klientovi. Nejčastěji využívá myofasciální techniky, mobilizace a cvičení na podkladě vývojové kineziologie.

Mgr. Veronika Řehořová

Fyzioterapeut

Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Ihned po studiu v roce 2013 nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce. V roce 2020 složil atestační zkoušku z oboru ortopedie a traumatologie končetin.​V průběhu let byl lékařem volejbalové reprezentace České republiky a lékařem fotbalové reprezentace žen České republiky. Zúčastnil se mise v Jordánsku v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.

MUDr. Robert Jůzek

Ortoped

Tereza vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Zlíně a následně šla sbírat pracovní zkušenosti do Prahy. Jakožto odchovankyně zlínské atletiky, kde závodila na tratích 400 metrů a 400 metrů překážek, má velmi blízko ke sportu. Díky těmto zkušenostem se pro nás stala nepostradatelnou kolegyní v zátěžové laboratoři.

Tereza Kašpárková

Zdravotní sestra

Honza působí u nás na klinice jako nutriční specialista a poradce v oblasti sportovní výživy.
Je absolventem FTVS UK, diplmovaný trenér 1. třídy a držitel licence Nutriční poradce a sportovní dietolog.

Během své kariéry sbíral zkušenosti jako trenér juniorské tenisové reprezentace nebo jako diagnostik funkčních zátěžových testů.

Mgr. Jan Taussig

Nutriční specialista

Honza absolvoval svá studia na Karlově Univerzitě a Vysoké škole ekonomické v Praze, po nichž sbíral zkušenosti jako analytik v oblasti private equity a IT.

U nás na klinice se stará zejména o finanční a provozní stránku společnosti. Mezi tyto činnost spadá zejména oblast financí, marketingu a strategického rozvoje.

Ing. Jan Ján

Analytik a spoluzakladatel BSC

Iva vystudovala obor trenér atletiky 1. třídy na FTVS UK. Po ukončení studií působila v konzultační společnosti jako office manažerka a následně pracovala tři roky na sportovním oddělení Českého atletického svazu. Sportovní prostředí jí není cizí, v minulosti se sama aktivně věnovala atletice. Nyní se s ní můžete potkávat u nás v Body Solution, kde působí jako provozní ředitelka a zároveň má na starosti koordinaci zátěžových testů.

Mgr. Iva Poláčková

Provozní ředitelka