K čemu je zátěžová laboratoř? 

Jak jste již mohli zaznamenat, otevřeli jsme během podzimu zátěžovou laboratoř, kterou jsme na začátku roku 2022 vybavili profesionálním přístrojovým vybavením. Co nás k tomuto rozšíření vedlo? A pro koho je taková sportovní laboratoř určena? 

V Body Solution Clinic rádi řešíme problémy komplexně a chceme být schopni odpovědět na všechny otázky týkající se nejen pohybového aparátu ale i sportovního výkonu. A právě pro druhý zmíněný typ otázek jsme potřebovali nové nástroje a schopnosti. Zátěžová laboratoř nám umožňuje sledovat, jak dokáže sportovec pracovat s kyslíkem, co dělá během zátěže jeho srdce nebo jak rychle se zvyšuje koncentrace laktátu v plazmě. Díky těmto vstupům můžeme sportovci poradit jak trénovat, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a jak se v průběhu sledovaného období v klíčových ukazatelích zlepšil. 

Sportovní prohlídka ale není pouze pro profesionální sportovce. I výkonnostní a hobby sportovci mohou takové vyšetření absolvovat a lépe poznat sám sebe. Zároveň takové vyšetření může odhalit skryté srdeční problémy, které by zejména při vytrvalostním sportu mohly mít fatální následky. Není tak od věci jednou za několik let zátěžový test absolvovat pro svůj vnitřní klid i klid vašich blízkých. 

Stejně jako v případě fyzioterapie je i zde naší motivací nabízet špičkové služby a „soupeřit“ s elitními pracovišti v České republice. I z tohoto důvodu jsme naši laboratoř vybavili moderními a přesnými přístroji, které budeme dále doplňovat. V budoucnu bude například možné absolvovat zátěžové vyšetření nejenom na cyklistickém trenažéru, ale i na rychlém běžeckém pásu. Takto bude simulovaná zátěž velmi blízko skutečnému sportovnímu výkonu. 

Je důležité zmínit, že právě individualita každého sportovce a jeho konkrétní problém (resp. konkrétní otázka) vyžaduje jiný zátěžový test. Podobně jako připravujeme individuální rehabilitační plán pro naše pacienty, i v případě zátěžového testování je každé vyšetření šité na míru danému klientovi. 

Pokud máte zájem o zátěžové vyšetření, kontaktujte naši šéfku laboratoře Ivu Poláčkovou (polackova@bodysolutionclinic.cz / +420 601 383 276) a naplánujte si návštěvu naší kliniky. Letní sezóna se blíží a s ní i mnoho závodů nebo sportovních aktivit. Je dobré být připraven.