Kontinuální měření glykémie Supersapiens nově v Body Solution Clinic

Technologie CGM (Continuous glucose monitoring = kontinuální měření glykémie - tj. hladiny glukózy v krvi) je v posledních letech pro svůj přínos oblíbená mezi řadou vrcholových sportovců, kteří díky ní, minimálně v určité fázi přípravného období, upravují své stravovací návyky, analyzují trénink a v neposlední řadě významně podporují regeneraci. Kontinuální monitoring glykémie tedy není pouze nezbytností pro diabetiky, ale z této technologie se stala důležitá součást analýzy a zlepšování sportovního výkonu.
Jedním z nejuznávanějších nástrojů v této oblasti je
Supersapiens, který naměřená data ze senzoru na paži přenáší do aplikace v chytrém telefonu. Naše klinika je oficiálním partnerem pro Českou republiku a nabízí tak kompletní službu související s jeho používáním. V tomto článku rozebíráme, jak Supersapiens funguje.

Glukózová stabilita

Stabilita hladiny glukózy hraje v oblasti zdravého životního stylu a sportovního výkonu klíčovou roli. Glukóza slouží jako primární zdroj energie pro tělesné buňky, přičemž její rovnováha má klíčový význam pro různé tělesné funkce, zejména pro mozek a svaly. Při nízké hladině glukózy, známé jako hypoglykémie, může dojít k únavě, zmatenosti a podrážděnosti. Na druhou stranu, vysoká hladina glukózy, nebo hyperglykémie, může způsobovat dlouhodobé zdravotní komplikace. Při těchto častých výkyvech může v dlouhodobém horizontu docházek k diabetu, metabolickému syndromu, chronickému zhoršení kognitivních funkcí, zhoršení obranyschopnosti organismu, zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění a jiným zdravotním komplikacím.

Stabilní hladina glukózy má také příznivý vliv na emocionální stav a duševní zdraví. Fluktuace mohou vést k náladovosti a zvyšují stres. Kromě toho, správná rovnováha glukózy je důležitá pro kognitivní funkce, jako je soustředění a paměť, které s tímto bodem přímo souvisí.


Využití ve sportu

Pro sportovce je regulace hladiny glukózy klíčová pro dosažení optimálního výkonu a regenerace, s čímž přímo souvisí i tréninkový progres. Stabilní hladina glukózy umožňuje udržet energii a předcházet únavě během sportovní aktivity. Adekvátní přísun glukózy před, během a po cvičení je rovněž nezbytný pro rychlou regeneraci svalů.

Díky kontinuálnímu měření glykémie si sportovec může přesně načasovat jídlo před, během i po tréninku a nastavit si tak optimální fueling (sportovní výživu během výkonu). Typickým příkladem je vhodné načasování snídaně. Kontinuální monitoring poskytuje detailní přehled o tom, jak atlet dané potraviny metabolizuje právě s přihlédnutím na reakci glykemické křivky. Její trend můžeme predikovat díky zavedenému GI (glykemickému indexu) potravin nebo glykemické náloži. Tyto hodnoty jsou tabulkově vypisovány pro jednotlivé potraviny, avšak je nutné si uvědomit, že kombinací potravin nebo třeba úpravou se významně mění, proto je pro optimalizaci glykémie nejefektivnější sledovat její průběh např. pomocí senzoru a aplikace Supersapiens.

Glukózová stabilita vyžaduje vyváženou stravu bohatou na všechny potřebné makronutrienty (např. bílkoviny a sacharidy), mikronutrienty (např. vitamíny), dostatečný přísun tekutin a další základní komponenty jídelníčku. Žádoucí je eliminace nadměrného přísunu jednoduchých cukrů či vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Typickým příkladem může být konzumace pizzy k večeři. Fyzická aktivita také významně přispívá k lepší regulaci hladiny cukru v krvi a zvyšuje citlivost buněk na inzulín. Především pak vytrvalostní aerobní aktivita se ukazuje jako nejlepší prevencí inzulinové rezistence.


Aplikace Supersapiens

Samotná aplikace Supersapiens je určená k monitorování výše popsaného, glukózy pro zlepšení metabolické efektivity. Poskytuje informace v reálném čase a podrobné denní přehledy o hladinách glukózy. Nezbytnou součástí této technologie jsou samotné senzory Abbott Libre Sense Glucose Sport Biosensor, které máme již skladem v Body Solution Clinic a i vy tak máte možnost si tuto technologii doslova na vlastní kůži vyzkoušet.


Supersapiens umožňuje uživatelům sledovat své hladiny glukózy v reálném čase. Vidět, jak potraviny ovlivňují jejich tělo a zjistit, které potraviny poskytují stabilní a udržitelnou energii. Aplikace nabízí analýzu tréninkových jednotek a pomáhá uživatelům optimalizovat jejich strategii doplňování energie. Uživatelé mohou určit svou „Glukózovou výkonnostní zónu“ a udržovat ji během soutěží pro udržení špičkového výkonu, stejně tak je zde definována „Glukózová regenerační zóna“, ve které by se uživatelé dle doporučení měli stabilně pohybovat mimo tréninky.


Pro relevantní výsledky vašeho měření je nutné do aplikace manuálně zadávat události jako stres, spánek či jídlo, aby pak následné vyhodnocení mohlo všechny tyto skutečnosti reflektovat.

Vlastní zkušenost (Karel Tyrpekl - specialista sportovní medicíny)

Za sebou mám již aplikaci 2 senzorů, což jsou v ideálním případě 4 týdny měření. Senzor měřil vždy bez problému po celou uvedenou dobu a to i přesto, že jsem jsem s ním byl pravidelně v sauně nebo naopak běžkoval v - 28 °C. Nadchla mě aplikace Supersapiens, jejíž prostředí nabízí podrobného průvodce problematiky kontinálního měření glykémie, který dobře poslouží i úplně nezasvěceným. První dny po aplikaci jsem aplikac Supersapiens prakticky nezavíral a sledoval reakci na vše a dával hladinu glykémie do souvislostí s mentálním rozpoložením, hydratací a jinými proměnnými. Zkoušel jsem doporučené triky (jako např. pořadí konzumovaných makronutrientů) jak křivku zploštit a ač jsem byl k řadě z nich skeptický, opravdu byl jejich efekt výrazný. Všechny tyto poznatky jsem pak implikoval do běžné praxe a řídím se jimi v mém jídelníčku dodnes. Sám se denně věnuji vytrvalostním sportům, především pak běhu a cyklistice, kde shledávám benefity užívání senzoru největší.


Většina sportovců ví, jak důležitá je pravidelnost a zdroje nutrice v tréninku, avšak Supersapiens je dle mého další nezbytný krok k dokonalému managementu právě tréninkového fuelingu. Sledoval jsem reakce na různé gely, iontové nápoje, běžnou stravu a získaná data mi byla k dalším tréninkům opravdu nedocenitelným vodítkem k lepším výkonům.


Příkladné situace

⛔️ Na přiloženém snímku z aplikace Supersapiens vidíme příkladnou situaci špatně načasované snídaně, která obsahuje i nevhodné zdroje energie směrem k dopolední tréninkové fázi. Sportovec začíná trénink v hypoglykémii a vystavuje organismus dalšímu stresu, se kterým kvalita tréninku a následná regenerace významně klesá.

Záznam z aplikace Supersapiens

✅ V reakci na předešlý snímek je upraveno načasování a taktéž zdroje během snídaně a atlet startuje trénink v GPZ (Glucose Performance Zone).

Záznam z aplikace Supersapiens

⛔️ Na dalším snímku je hezky prokazatelná přímá korelace mezi glukózovou stabilitou a kvalitou spánku. Časté výkyvy glukózy během dne do hyperglykemických stavů stojí za zhoršenou kvalitou spánku, ke které ještě přispívá jídlo v pozdních večerních hodinách těsně před spánkem.

Záznam z aplikace Supersapiens

✅ Naopak zde situace po úpravě, kdy si sportovec dal nutričně kvalitní večeři, díky které se zlepší glukózová stabilita a obecně kvalita spánku.

Záznam z aplikace Supersapiens


Komentáře atletů, kteří u nás Supersapiens vyzkoušeli

Lada Vondrová

Supersapiens jsem testovala na soustředění v Africe a poté v prvním závodním tydnu. Aplikace je super jednoduchá, zapisovat si jídlo byla super kontrola, pomohlo mi to s pravidelností jídla, porcemi a celkově jsem měla pocit, ze se musím víc snažit. Během tréninku je super hladinu sledovat, člověk může okamžitě zareagovat. Pomohlo mi to s výběrem potreninkove suplementace, kde je krásně vidět, jak je člověk připraven například na druhou tréninkovou fázi. Na soustředění jsem viděla spoustu atletů se Supersapiens čipem a už to začná být běžná praxe. Určitě to pro mě mělo přínos hlavně v načasování jídla a suplementace před tréninkem/závodem. V tom vidím asi největší plus používání Supersapiens.


Jan Friš

Zvlášť jsem si uvědomil, jak je důležité hlídat, co a kdy jím, hlavně se vyhnout např. těm přehnaně sladkým snídaním. Zjistil jsem, že když jím správně a správně jídla časuji, tak to má hned efekt na moje výkony, a to jsem začal zapracovávat do svého tréninku. Když jde o sledování glukózy, tak jsem zjistil, že to stačí analyzovat pravidelně a prostředí Supersapiens aplikace vůbec složité. V tréninku mě senzor nijak neomezoval. Na dlouhých bězích jsem dokonce měl někoho, kdo mi křivku hlídal na telefonu, takže jsem mohl vidět, jak na tom jsem v reálném čase. Ale během samotného tréninku na to moc nekoukám, spíš si to prohlížím a analyzuji až potom. Je super vidět, co se děje, a porovnávat to s tím, jak se cítím a jak mi to šlo. Celkově je pro mě takový přístup k tréninku a stravě mega užitečný.


Jak vypadá kontinuální měření glukózy v Body Solution Clinic

V rámci námi nabízené služby kontinuálního měření glykémie rozlišujeme dva druhy měření - první cyklus a cykly další. Během prvního cyklu je nutné absolvovat vstupní pohovor s naším nutričním specialistou, v rámci kterého zjistíme vaše stravovací návyky, sportovní režim, výkonnostní cíle a zároveň vás zaškolíme, jak pracovat se senzorem a aplikací Supersapiens.

Po 14-denním sledování od nás dostanete vyhodnocení s nutričními a tréninkovými doporučeními. Další měřící cykly již v sobě neobsahují výše zmíněné vstupní vyšetření a přechází se rovnou k aplikaci senzoru a vyhodnocení.


Doporučujeme zvolit takové období pro první cyklus, kdy se pohybujete ve vašem přirozeném prostředí, běžně trénujete a obvykle se stravujete. Zároveň zvolte období, kdy budete mít prostor zapisovat jednotlivé události do aplikace a testovat na sobě vliv různých jídel, stresorů nebo typů tréninku. V případě profesionálních a výkonnostních sportovců doporučujeme absolvovat více než jeden cyklus (objemové období, závodní období, několikatýdenní soustředění, aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku, časový posun apod.).


>> Objednat Supersapiens v Body Solution Clinic <<

>> Další detaily se dozvíte v naší obsáhlé prezentaci <<