Pepa Švec na stáži v Šanghaji

Náš fyzioterapeut Pepa Švec byl vybrán Nadačním fondem na podporu TČM a alternativ, aby se zúčastnil Mezinárodního workshopu tradiční čínské medicíny v čínské Šanghaji.


The 2019 Traditional Chinese Medicine Workshop for High-End Professionals Along the Belt and Road neboli Workshop o tradiční čínské medicíně pro špičkové profesionály podél pásu a stezky je hlavním programem čínské vlády na podporu integrace západní medicíny a tradiční čínské medicíny v zemích podél pásu a někdejší Hedvábné stezky.


Pás a stezka, všeobecně známá jako Hedvábná stezka, byla starobylou sítí obchodních cest, datujících se od dob dynastie Han v Číně, kde se neustále vyměňovaly okolní i vzdálené kultury, umění, náboženství, filozofie, technologie, jazyk, věda a architektura. Sláva starověké Hedvábné stezky nám ukazuje, že geografická vzdálenost ani tenkrát, natož dnes nebrání výměně informací mezi Západem a Východem.
Náš kolega Mgr. Jozef Švec se spolu s dalšími 25 vybranými kolegy z různých zemí zúčastnil právě takového Mezinárodního workshopu tradiční čínské medicíny pro profesionály z celého světa. Dalšími účastníky byli terapeuti a lékaři z Belgie, Brazílie, Bulharska, Egypta, Maďarska, Malty, Maroka, Nizozemska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska, Thajska a USA. K dnešnímu dni se do tohoto programu zapojilo již více než sto vědců z celého světa.


Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM) – Šanghajská Univerzita tradiční čínské medicíny pozvala terapeuty, lékaře a renomované odborníky, aby se podělili o fakta ohledně diagnostiky, léčby a prevence nemocí, které používá tradiční čínská medicína (TCM) už více než 2500 let. Na tomto semináři se uskutečnilo mnoho velice interaktivních diskuzí a klinických výměn mezi řečníky a posluchači. Zúčastnění se mohli přesvědčit o vlivu a účincích TCM v různých případových studiích. Všichni absolvovali mnoho praktických návštěv v nemocnicích a mohli se přesvědčit o efektech a účincích aplikovaných metod TCM v praxi.