S naší fyzioterapeutkou Veronikou Řehořovou nejen o estetických sportech

Ahoj Veroniko, v našem éteru máš premiéru, tak bychom tě chtěli poprosit o krátké představení. Co máš za sebou za sportovní kariéru, školu a co bys nám tak o sobě prozradila?

Ahoj, zdravím všechny! Fyzioterapii jsem vystudovala na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně a následně pokračovala magisterským studiem na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V mé sportovní kariéře se propojovaly dva naprosto odlišné sporty, a to sportovní aerobik a badminton. Aerobik se však pro mě od první chvíle stal srdcovou záležitostí. Za největší úspěch považuji seniorský titul mistryň světa v kategorii fitness step v roce 2022, kromě toho jsme získávaly medaile i na evropských a českých závodech.

Chytíme se tvé sportovní kariéry. Dle čeho ses rozhodla pro estetické sporty?

Bylo to poměrně spontánní rozhodnutí. Naši příbuzní provozovali na Kladně fitness centrum propojené s aerobikovým klubem. Pamatuji si, že mi v mateřské škole bylo nabídnuto, abych se na jednu ukázkovou hodinu přišla podívat, ale mně se tam hrozně nechtělo. Stálo to poměrně dost přemlouvání (smích). Každopádně, jak můžete tušit, nadchlo mě to takovým způsobem, že jsem začala chodit pravidelně a vydržela u toho přes 20 let.

V čem se za tebe estetické sporty liší od ostatních z hlediska přístupu k vlastnímu tělu? Na jaké dovednosti je kladen největší důraz?

V první řadě je nutno říct, že se jedná o koordinačně-estetické sporty. Od většiny sportů se odlišují tím, že sportovci prokazují schopnost předvést soustavu prvků různé obtížnosti s vysokou intenzitou a bezchybným provedením na hudební doprovod. Rozhodčí zde odborně posuzují a hodnotí nejen technickou stránku, ale také umělecký dojem. Sportovec tak prokazuje vysokou úroveň koordinačních schopností, smysl pro rytmus, orientaci v prostoru a vysokou míru flexibility. Řadíme sem sportovní aerobik, gymnastiku, krasobruslení, synchronizované plavání, tanec a mnoho dalších. 

Je zde kladen velký důraz na estetičnost pohybů, jejich provedení a s tím i spojený fyzický vzhled sportovce. Bohužel v tomto ohledu jsou tyto sporty řazeny k těm s nejvyšším výskytem poruch příjmu potravy či škodlivých stravovacích návyků, jelikož i v dnešní době zde platí stereotypní ideál, že čím hubenější a vysportovanější postava, tím lepší výsledky a sportovní výkony.  

Tyto sporty jsou jedinečné svojí komplexností. Příprava zahrnuje jak atletickou, tak gymnastickou průpravu. Dominantě je v tréninku kladen důraz na rozvoj flexibility, síly, dynamiky, odrazu a rychlosti.

Jaká zranění jsou v těchto sportech častá? Lze jim nějak předcházet?

Pokud hovořím o světě sportovního aerobiku, hodně záleží na kategorii, které se věnujete. U mě to byl fitness step, což je soutěžní kategorie fitness týmů, v nichž je využit právě step. Nejčastěji se jedná o poranění v oblasti dolních končetin, přičemž největší skupinu představují úrazy hlezenního kloubu – distorze, parciální či kompletní ruptury vazivového aparátu, a také poranění kolenních kloubů. Dále jsou časté potíže s ramenním pletencem či zápěstími díky silovým a akrobatickým prvkům v sestavě. Výjimkou nejsou ani problémy se zády a jiná svalová poranění. 

Samozřejmě, že určitým typům zranění předcházet lze. Jsou však momenty, ať už v rámci tréninků, soustředění či závodů, kde hrají roli vnitřní i vnější faktory, které v určité chvíli nedokážeme ovlivnit. My jsme schopni riziko zranění snižovat, ale bohužel nikdy je nejsme schopni kompletně odstranit. 

S jakými problémy se na tebe obracejí sportovci z těchto disciplín estetických sportů? Co je například typický pohybový problém z aerobiku, krasobruslení a tance?

Nejčastěji ke mně docházejí s bolestmi zad, a to zejména bederní páteře. Jinak také po úrazech kotníku, a to v akutní i chronické fázi. Velmi záleží na období sezóny, kdy se sportovec zraní a v tu chvíli řešíme to, co je nejvíce akutní. Každopádně je to značně individuální. 

Co by měli tito sportovci dělat, aby se například nutné fyzioterapii vyhnuli? Jak by se měli udržovat maximálně fit?

Tuto odpověď bych nesměřovala pouze na sportovce, ale i na běžnou klientelu. Za mě je alfou a omegou celková optimalizace životního stylu v podobě základních pilířů jakožto spánkového režimu, odpočinku, stravování a pohybové aktivity.

V případě sportovců (a nejen jich) bych apelovala na to, aby se naučili pracovat se svým tělem. Vnímat, co se děje, jelikož naše tělo nám neustále dává a posílá signály. Pokud se sportovci něco nezdá, je dobré to ihned konzultovat s trenérem či fyzioterapeutem, protože je vždy snadnější problém řešit v jeho počátku, dokud nenapáchal větší škodu, která by mohla následně vyústit v přerušení anebo v horším případě předčasnému ukončení sezóny. 

Myslím si, že by bylo správné si uvědomit, že fyzioterapie není potřebná pouze tehdy, až když samotný problém nastane, ale měla by být u sportovců zařazena preventivně. I v případě, kdy jedinec nemá žádné obtíže, je potřeba diagnostikovat a odhalit slabé články systému a následně sestavit takový kompenzační program, abychom možný výskyt zranění minimalizovali.

Co bys doporučila mladým a začínajícím sportovcům v oblasti estetických sportů?

Hlavně začít, vydržet a bavit se tím. :)

Na co se ty jako fyzioterapeut zaměřuješ a do budoucna zaměřovat chceš v tomto světě, který nabízí mnoho disciplín a specializací?

Na fyzioterapii mám ráda to, že se prolíná napříč všemi odvětvími medicíny. Jako fyzioterapeutka pracuji s dospělými i dospívajícími, se sportovci i nesportovci. Snažím se vzdělávat ve všech oblastech. I v tomto oboru jsou neustále nové poznatky, metody či koncepty…Uvidíme tedy, kam mě to časem zavane. V poslední době mě nadchl svět fascií a funkční neurologie. Ve své terapii kombinuji myofasciální techniky, mobilizace a různé koncepty cvičení.  Využívám fasciální pomůcky, flossbandy, baňky, suchou jehlu a mnoho dalších. 

Věnuješ se aktuálně nějakým sportům? Nemyslím profesionálně - klidně jen jako hobby sportovec.

Neustále! jsem takový sportovní fanatik (smích). V současné chvíli střídám různé druhy sportů - běhání, bruslení, turistika, skupinové lekce či silový trénink, avšak ničemu se nevěnuji na závodní úrovni. Každopádně pohyb je neodmyslitelnou součástí mého života. 

Máš nějaký oblíbený fyzio cvik, který bys doporučila úplně každému - bez ohledu na jeho pohybové problémy? Třeba jen k uvolnění a relaxaci.

Asi nedokážu říct. Tím, že neustále zkouším nové prvky, pohyby či cviky, často se to mění. Kdybych ale měla přece jenom něco zvolit, za mě jsou to cviky zaměřené na mobilitu, tudíž cviky zahrnující jak prvky na rozvoj flexibility, stability tak i síly.