Sportování po Covidu

O onemocnění Covid 19 toho v posledních měsících zaznělo opravdu mnoho a mnoho toho stále nevíme. Většinou se infekce koronaviru projevuje jako respirační onemocnění, ale u některé části populace zcela zpomalí regeneraci a u menšího procenta lidí může dojít až k zánětu srdečního svalu. 

To se ovšem nemusí týkat jen onemocnění způsobeného Covidem. Je dobré si uvědomit, že i po klasické virové infekci je důležité se ke sportu vracet s obezřetností. Podceňován by neměl být ani asymptomatický průběh onemocnění. I v takovém případě by návrat ke sportu měl proběhnout s postupně se zvyšující intenzitou tréninkové zátěže. 

Bohužel i po bezpříznakovém průběhu pozorujeme při naší práci se sportovci nepřiměřeně vysoké tepové frekvence během zátěže, neúměrnou únavu a velmi pomalou regeneraci. Za poslední dva roky jsme také zaznamenali daleko víc svalových zranění než je obvyklé. 

Pokud u sebe pozorujete podobné problémy a nejste schopni se po Covidu vrátit ke své původní výkonnosti, je zátěžové vyšetření ideálním nástrojem, jak vyloučit patologii na srdečním svalu a zároveň nastavit trénink, tak aby byla brzy zpět Vaše původní výkonnost. Na naší klinice běžně spolupracujeme s výkonnostními sportovci a jejich trenéry a právě na jejich popud jsme zátěžové testování po Covidu zahrnuli mezi naše služby.

Dle důkladné anamnézy se domluvíme, co vše bude Vaše vyšetření obsahovat. Nejčastěji vyšetřujeme tyto parametry:

Klidová spirometrie - vyšetření plicních funkcí.

Zátěžová ergometrie - porovnání klidového EKG a následně EKG v zátěži, dale monitorujeme krevní tlak a tepovou frekvenci a saturaci krve kyslíkem