Terapie fokusovanou rázovou vlnou

Co je fokusovaná rázová vlna?

Fokusovaná rázová vlna je druh fyzikální terapie založený na aplikaci elektroakustických rázových vln do tkání, kde spouští autoreparační procesy, tlumí zánět a působí analgeticky. Rozdíl mezi déle využívanou radiální rázovou vlnou a rázovou vlnou fokusovanou je v charakteru a průběhu paprsku, který do tkání proniká. Průběh paprsku fokusované rázové vlny je sbíhavý, působí tedy lokálně a ve větší hloubce. Je tedy možné s ní ošetřit i tkáně uložené v hloubce, jako jsou například vazy a šlachy, ale také kostní výrůstky.

Z toho vyplývá, že fokusovaná rázová vlna má velmi širokou škálu využití jak v pohybové medicíně, tak v jiných oborech. U nás na klinice využíváme fokusovanou rázovou vlnu především v terapii akutních i chronických zánětů šlach, entezopatií jako je např. tenisový loket nebo skokanské koleno, burzitid, tedy zánětů tíhových váčků, patních ostruh a zánětů plantární aponeurózy, ale i u specifických obtíží jako je např. syndrom zmrzlého ramene, impingement syndrom a další degenerativní změny v oblasti ramenního pletence.

Využití nacházíme také v terapii jizev, které nejsou pouze kosmetickým problémem, ale zásadně ovlivňují funkci měkkých tkání a tím také celého pohybového aparátu. V neposlední řadě lze fokusovanou rázovou vlnu využít také jako alternativu i doplněk terapie radikulárních syndromů.  Velká část právě výše uvedených obtíží jsou již následky dlouhodobého přetěžování tkání, nevhodných pohybových stereotypů či vadného držení těla. U nás na klinice proto využíváme terapii fokusovanou rázovou vlnou v kombinaci s manuálními technikami, instruktáží a pohybovou terapií, popř. také v doplnění s kinesiotapingem, akupunkturou či jinými podpůrnými metodami tak, abychom zamezili recidivě obtíží, a to vždy po důkladném vyšetření.

Rázovou vlnu využíváme jak v akutní, tak chronické fázi obtíží pohybového aparátu. U akutních obtíží zpravidla postačí 3-4 aplikace, u chronických obtíží volíme většinou 5-6 aplikací, v závislosti na charakteru, rozsahu a délce trvání obtíží. Jednotlivé aplikace by se měly kontinuálně opakovat vždy v rozsahu 7-10 dnů, abychom mohli využít kumulačního účinku. Pro maximální účinek terapie je nezbytné v průběhu celé léčby dbát doporučených režimových opatření.


Pokud Vás terapie fokusovanou rázovou vlnou zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro další informace nebo se rovnou objednejte na konzultaci či vstupní vyšetření. Pokud již jste naším klientem, využijte možnost konzultace Vašich možností přímo se svým fyzioterapeutem při Vaší další návštěvě.