Tradiční čínská medicína a její využití na naší klinice

Pokud jste o tradiční čínské medicíně dosud neslyšeli, nebo víte, že existuje, ale nevíte přesně, v čem spočívá, tak vězte, že se jedná o soubor metod prevence, vyšetření i léčby, pramenící z tradičního čínského léčitelství. Pracuje s metodami jako například akupunktura, bylinná terapie (fytoterapie), masáže či baňkování, ale zabývá se i vlivem změny stravovacích návyků a životního stylu na náš organismus. Hlavním symbolem tradiční čínské medicíny je vnímání lidského těla jako komplexního a provázaného celku.

V prvním díle naší blogové série o tradiční čínské medicíně si ji svižně představíme a zmíníme i zdravotní problémy, které se s její pomocí dají u nás na klinice léčit.

Historie tradiční čínské medicíny

O počátcích a historickém vývoji tradiční čínské medicíny se toho příliš neví. Často se v historických pramenech objevuje trojice mytických císařů: Fu-si, Šen-nung a Chuang-ti. Poslednímu z nich je připisováno základní dílo čínské medicíny Chuang-ti nej-ťing, které pochází z 2. nebo 1. století před naším letopočtem.

Zásadní roli hrají v tradiční čínské medicíně léčebné metody. Pojďme se na ně proto blíže podívat.

Akupunktura

Pro akupunkturní terapii je důležitá důkladná znalost akupunkturních drah, neboli meridiánů, které jsou mezi sebou propojeny a tvoří síť. Tradiční čínská medicína předpokládá, že těmito drahami proudí životní energie, která by měla plynout souvisle a harmonicky, aby byla zajištěna rovnováha podílející se na zdraví člověka. V případě disharmonie v energetickém toku se vzhledem k propojení drah nelze věnovat pouze jedné konkrétní dráze, ale na organismus je třeba nahlížet jako na celek. Zaváděním jehliček do akupunkturních bodů se pak spouští řetězec léčebných procesů.

Bylinná terapie (fytoterapie)

Využití bylin - fytoterapie,  je jedním z hlavních prostředků terapie a prevence v tradiční čínské medicíně. Čínská fytoterapie využívá přesně propracované recepty, tzv. formule, které jsou sestavené z jednotlivých bylin. Součástí některých formulí mohou být kromě rostlinných produktů také minerály a živočišné produkty. Nejúčinnější formou užívání jsou tzv. odvary, kdy je směs bylin ponořena do vody a přivedena k varu. Tímto způsobem se získá tekutý odvar, který je užíván v klinické praxi.

Baňkování

Baňkování je metoda, která využívá podtlaku, který vznikne v baňce při odsátí nebo vyhoření vzduchu. Nasátím kůže na bolestivém místě dochází k rozšířením cév a tím i zrychlení toku krve. Využívá se tedy k uvolnění bolesti a blokád pohybového aparátu.

Změny stravovacích návyků a životního stylu

Dietetika (neboli stravování) dle čínské medicíny, je propracovaný způsob stravovacích návyků tak, abychom žili ve zdraví a harmonii, dokázali lépe odolávat nemocem a škodlivým vlivům. Čínská dietetika hodnotí stravu podle toho, jak na nás působí dle principu yin a yang (vizte níže), naši konstituce, aktuálního období a akutního nebo chronického onemocnění. Pracuje s faktem, že strava jako taková náš organismus v jistém slova smyslu „zahřívá“, „ochlazuje", nebo „doplňuje“.

Co je to Yin a Yang?

V souvislosti s tradiční čínskou medicínou jste už možná slyšeli o pojmu Yin a Yang. Pojmy Yin a Yang jsou dvě kvality energie Qi a vyjadřují náš duální svět. Yin nemůže být bez Yangu a naopak. Yin je opakem Yangu. Pojmy Yin a Yang dříve znamenaly osvětlenou a neosvětlenou stranu vršku. Yang představoval všechno světlé, jasné a teplé, oproti tomu Yin symbolizoval pravý opak, vše tmavé a studené. Princip polarity neprolíná pouze učení o tradiční čínské medicíně, ale veškeré myšlení staré Číny. Představme si to jako neustálou proměnu a pohyb mezi dvěma póly celého našeho bytí, vesmíru, země a člověka. Yin a Yang jsou společnými protiklady, soupeři, ale i spojenci, kteří jeden bez druhého nemohou existovat, kteří se navzájem doplňují a ovlivňují.

Zdravotní problémy, které na Body Solution Clinic umíme léčit i s pomocí tradiční čínské medicíny:

  • bolesti pohybového aparátu
  • bolesti hlavy a migrény 
  • revmatoidní onemocnění 
  • neplodnost
  • dermatologické potíže 
  • zažívací obtíže

Na některé z těchto zdravotních problémů se v kontextu tradiční čínské medicíny podíváme v dalších článcích na našem blogu.

Pokud máte o konzultaci v rámci tradiční čínské medicíny zájem, můžete se objednat k Jozefovi u nás na webu.

Zdroj: Traditional Chinese medicine origins: Mao invented it but didn’t believe in it.. web.archive.org [online].